Провијант магацин у Панчеву

©Зоран Болдорац

Споменик културе је саграђен у првој половини 18. века и један је од најстаријих објеката у Панчеву. Био је део групе магацина од којих је једини сачуван у неизмењеном облику. Зидан је у зони уз реку и служио је за смештај робе, жита, соли и хране. Има подрум, приземље, два спрата и корисни тавански простор. Осим сводне подрумске конструкције, сви остали конструктивни елементи су дрвени. Најдекоративнији и најоригиналнији део су полукружне кровне баџе, постављене у два реда. Други ред има баџе са декоративном лименом кутијом. Споменик културе има изузетну документатрно-историјску вредност као један од ретких сачуваних објеката ове врсте који сведочи о развоју материјалне културе и привреде на овом подручју. Својом функцијом значајно је допринео развоју и напретку Панчева у време када су увек пуни панчевачки магацини хранили становништво Војне границе и тиме га штитили од глади, куге и рата. Због близине Гимназије и Миноритског самостана има и значајну амбијенталну вредност као саставни део градитељског наслеђа тог дела града.

Категорија: Непокретно културно добро
Врста: Споменик културе
Период настанка: Саграђен у првој половини XVIII века
Место: Панчево
Општина/град: Панчево
Google мапе | Yandex мапе
Број у регистру Завода: 74
Датум уписа: 31.12.1997.
Број у централном регистру: СК 1755
Датум уписа: 11.5.2004.

Одлука Владе Републике Србије број 633-2659/97 од 22.07.1997. год; Одлука Владе Републике Србије о изменама Одлуке број 633-2659/97-33 од 06.12.2001.

"Службени гласник Републике Србије" број 37 од 08.08.1997. год; 'Службени гласник Републике Србије' број 70 од 13.12.2001. године (измена)
Footer-sr

Развој овог сајта финансирало је Министарство културе и информисања Републике Србије.

ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ

Facebook

КОНТАКТ

Т: +381 (13) 351-472
Т: +381 (13) 348-487
Ф: +381 (13) 351-851
Е-пошта: officezzskpancevo.org
Улица Жарка Зрењанина бр. 17
Google мапе | Yandex мапе

© Завод за заштиту споменика културе у Панчеву