Кућа Танацковића

©Зоран Болдорац

Споменик културе је саграђен у другој половини 19. века као угаони приземни објекат, приближно квадратне основе, са малим двориштем у средини. Грађен је од опеке и кречног малтера. Кров је сложен, са покривачем од бибер црепа. Декоративна обрада је скромна, изведена плитким пластичним украсом, са пиластрима без стилских капитела, двоструким натпрозорним гредама и главним венцем. Споменик културе има архитектонско-стилске вредности као објекат са елементима класицизма, у изгледу и декоративној обради. Као саставни део блока панчевачког приобаља, волуменски и стилски је добро уклопљен у амбијент лучког и трговачког дела града.

Категорија: Непокретно културно добро
Врста: Споменик културе
Период настанка: Саграђена у другој половини XIX века
Место: Панчево
Општина/град: Панчево
Google мапе | Yandex мапе
Број у регистру Завода: 70
Датум уписа: 31.12.1997.
Број у централном регистру: СК 1751
Датум уписа: 11.5.200.

Одлука Владе Републике Србије број 633-2659/97 од 22.07.1997. године

"Службени гласник Републике Србије" број 37 од 08.08.1997. године
Footer-sr

Развој овог сајта финансирало је Министарство културе и информисања Републике Србије.

ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ

Facebook

КОНТАКТ

Т: +381 (13) 351-472
Т: +381 (13) 348-487
Ф: +381 (13) 351-851
Е-пошта: officezzskpancevo.org
Улица Жарка Зрењанина бр. 17
Google мапе | Yandex мапе

© Завод за заштиту споменика културе у Панчеву