Гајићева апотека

©Зоран Болдорац

Гајићева апотека у улици Светозара Милетића бр. 11 у Панчеву је угаони објекат са пружањем крила дуж улица Светозара Милетића и Димитрија Туцовића, са високим призамљем и спратом. На самом углу високог приземља налази се улаз у апотеку. На спрату на углу се налази полукружни балкон са балустрадом. Она се налази и на парапетима прозора поред балкона. Прозори на спрату су лучно засведени са истакнутим парапетним плочама. Изнад централног угаоног дела је атика у виду балустраде са две вазе на високим стопама и две женске фигуре. Објекат је грађен од опеке и кречног малтера. Кров је сложен, са покривачем од бибер црепа. Објекат је грађен 1926/27 као дело панчевачког архитекте Боре Томића. Објекат има уметничке вредности - изразите стилске одлике еклектизма. Има значајне просторно-урбанистичке вредности. Налази се на регулационим линијама две старе панчевачке улице Светозара Милетића и Димитрија Туцовића. Има амбијенталне вредности јер представља део амбијенталне целине улице Светозара Милетића.

Категорија: Непокретно културно добро
Врста: Споменик културе
Период настанка: 1926-1927.
Место: Панчево
Општина/град: Панчево
Google мапе | Yandex мапе
Број у регистру Завода: 105
Датум уписа: 13.6.2007.
Број у централном регистру: СК 1975
Датум уписа: 16.7.2007.

Одлука Владе Републике Србије број 633-1553/2007 од 22.3.2007. године

„Службени гласник Републике Србије“ број 30 од 27.03.2007. године
Footer-sr

Развој овог сајта финансирало је Министарство културе и информисања Републике Србије.

ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ

Facebook

КОНТАКТ

Т: +381 (13) 351-472
Т: +381 (13) 348-487
Ф: +381 (13) 351-851
Е-пошта: officezzskpancevo.org
Улица Жарка Зрењанина бр. 17
Google мапе | Yandex мапе

© Завод за заштиту споменика културе у Панчеву