Дворац у Влајковцу

©Зоран Болдорац

Дворац је саградио гроф Ђерђ Мочоњи 1859, а породица Бисинген га је држала у поседу од изградње до II светског рата. Класицистички компонована, симетрична грађевина већих је димензија, правоугаоне основе. Монументалнија фасада, окренута парку, има портиком наглашен средишњи део увученог централног ризалита, спојен терасама које носе гвоздени стубови, са бочним истуреним ризалитима. На спрату улазног трема је свечана сала изнад које је кровни венац, атика са балустрадом и лучно засведеном нишом у којој је био грб породице Бисинген-Нипенбург. Пирамидални кров је надвишен прстеном, кришкастим луковичастим завршетком и шиљком на коме су стилизовани љиљан, заставица и громобран. Главна фасада је решена једноставније - плићи портик носи терасу ограђену балустерима. На фасадама су некада стајале скулптуре у симетричним шкољкасто завршеним нишама. Декоративни елементи ентеријера и екстеријера изведени су од кованог и ливеног гвожђа. Некада ограђени комплекс, у који се са пута Београд-Вршац улазило кроз капије од кованог гвожђа, садржи: бирошку кућу, породичну гробницу и капелу породице Бисинген на другој страни канала Дунав-Тиса-Дунав; пројектовани парк (заштићен као споменик природе 1973); вештачко језеро са фонтаном-скулптуром у средини; поток и мостиће. Није било конзерваторских радова.

Категорија: Непокретно културно добро од великог значаја
Врста: Споменик културе
Период настанка: 1859. године.
Место: Влајковац
Општина/град: Вршац
Google мапе | Yandex мапе
Број у регистру Завода: 33
Датум уписа: 31.12.1997.
Број у централном регистру: СК 1438
Датум уписа: 30.12.1997.

Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад 2 01-117/5-89 од 25.04.1989.

"Службени лист Аутономне покрајине Војводине" број 28/91
Footer-sr

Развој овог сајта финансирало је Министарство културе и информисања Републике Србије.

ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ

Facebook

КОНТАКТ

Т: +381 (13) 351-472
Т: +381 (13) 348-487
Ф: +381 (13) 351-851
Е-пошта: officezzskpancevo.org
Улица Жарка Зрењанина бр. 17
Google мапе | Yandex мапе

© Завод за заштиту споменика културе у Панчеву