Дворац Јагодић

©Зоран Болдорац

Споменик културе саграђен је 1835. за Петра, припадника племићке породице Јагодић, значајне за културну историју српског народа у Војводини. Академски складна, симетрично компонована, класицистичким елементима декорисана приземна грађевина издужене је правоугаоне основе. На угловима зграде су спратни ризалити квадратне основе, који асоцирају на куле. Средишњи тракт са прилазне стране има истурен једноставан трем-надстрешницу са троугаоним забатом на четири канелирана стуба, за улаз колима у зграду. Раван кров дворишног трема-терасе носе четири стуба са коринтским капителима и вишеструко профилисана архитравна греда. Правоугаони прозори, фланкирани плитким пиластрима са коринтским капителима, имају различите фронтоне (равне профилисане греде на конзолама, у облику троугла или лучно завршене). Подпрозорну декорацију чини балустрада испред слепе нише. Велики подрум, засведен пруским сводом, има посебно изведену ваздушну вентилацију у функцији. На имању су била два уређена, пројектована парка: испред дворца по узору на геометријски планиран француски врт са рунделама оивиченим шимширом и ружичњаком, а иза слободно-пејзажни енглески парк који прелази у шуму у дубини имања. Као природна реткост заштићена је шума копривића. Претварање пољског дворца намењеног становању у административно - пословну зграду пољопривредног добра донело је промене, посебно у ентеријеру. Мањи дворац у близини служио је као гостинска кућа.

Категорија: Непокретно културно добро од великог значаја
Врста: Споменик културе
Период настанка: 1835. год.
Место: Стари Лец
Општина/град: Пландиште
Google мапе | Yandex мапе
Број у регистру Завода: 43
Датум уписа: 19.12.1997.
Број у централном регистру: СК 1113
Датум уписа: 24.2.1995.

Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад 01-120/4-89 од 01.03.1989.

"Службени лист Аутономне покрајине Војводине" број 28/91
Footer-sr

Развој овог сајта финансирало је Министарство културе и информисања Републике Србије.

ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ

Facebook

КОНТАКТ

Т: +381 (13) 351-472
Т: +381 (13) 348-487
Ф: +381 (13) 351-851
Е-пошта: officezzskpancevo.org
Улица Жарка Зрењанина бр. 17
Google мапе | Yandex мапе

© Завод за заштиту споменика културе у Панчеву