Црква Вазнесења Христовог

©Зоран Болдорац

Црква је једна од најстаријих примера сакралних објеката изграђених до насељавања придошлог из јужних крајева наше земље у сеоби Срба. То је ниска мала једнобродна грађевина са звоником који се подиже из прочеља западне фасаде. Зидови су без икакве пластичне декорације, а на забату су карактеристичне барокне волуте. Црквени столови су настали у ХVIII веку с првим деценијама по сеоби Срба у крајеве северно од Саве и Дунава. Они су постављени уз зидове наоса. На наслонима и преградама између седишта су токарени украси. На полеђини сваког седишта у сегментној површини у пластичном рељефу је изведен орнамент биљне стилизације. На једном наслону је украс у облику птице. У цркви има већи број икона. Надгробни споменици се налазе у порти цркве. Споменици се односе на личности везане за локалну историју ХVIII века. Црквени столови су стилским карактеристикама и уметничким својствима јединствено очувани комади црквеног инвентара. Заједно са зиданим иконостасом и иконама ХVIII века део су амбијенталне целине каква није више очувана ни у једном споменику културе Војводине.

Категорија: Непокретно културно добро од великог значаја
Врста: Споменик културе
Период настанка: XVIII век
Место: Потпорањ
Општина/град: Вршац
Google мапе | Yandex мапе
Број у регистру Завода: 36
Датум уписа: 31.12.1997.
Број у централном регистру: СК 1437
Датум уписа: 30.12.1997.

Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Новом Саду број 01-208/1-83 од 15.04.1983. године

"Службени лист Аутономне покрајине Војводине" број 28/91
Footer-sr

Развој овог сајта финансирало је Министарство културе и информисања Републике Србије.

ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ

Facebook

КОНТАКТ

Т: +381 (13) 351-472
Т: +381 (13) 348-487
Ф: +381 (13) 351-851
Е-пошта: officezzskpancevo.org
Улица Жарка Зрењанина бр. 17
Google мапе | Yandex мапе

© Завод за заштиту споменика културе у Панчеву