Старо градско језгро Панчева

©Зоран Болдорац

Старо градско језгро Панчева обухвата простор историјског језгра града, у оквиру његовог средишњег дела, које чини склоп објеката око тргова Краља Петра I и Трга слободе, са уличним токовима који се уливају у централни простор целине и неколико објеката на које се простори тргова и уличних фронтова ослањају. Сви објекти налазе се на простору богатом културно-историјским слојевима и траговима материјалне културе од времена Рима и каснијих епоха. Панчево се урбанистички почело организовати почетком ХVIII века, његово градско језгро формирано је у другој половини ХVIII века, али је највреднији простор језгра, са јавним и репрезентативним грађевинама, настајао почетком ХIХ века и везује се за регулационе планове из 1830. и 1909. Градски тргови, Велика пијаца (Трг Краља Петра I), Житна пијаца (Трг слободе) и Трг испред католичке цркве формирају се и затварају на прелазу векова. На простору који је обухваћен трговима развијао се управни, просветни и црквени живот града, који је условио адекватно градитељско наслеђе - зграду Магистрата, Штапску зграду, Графову кућу, комплекс Миноритског самостана, Православне цркве са зградом Црквене општине и парком. Поред ових и низ других објеката, својом просторном диспозицијом, архитектонско-стилским одликама, репрезентативношћу, амбијенталним вредностима и културно-историјским значајем доприносе валоризацији језгра.

Категорија: Непокретно културно добро од великог значаја
Врста: Просторно културно-историјска целина
Период настанка: 19, почетак 20. века
Место: Панчево
Општина/град: Панчево
Google мапе | Yandex мапе
Број у регистру Завода: 20
Датум уписа: 19.12.1997.
Број у централном регистру: ПКИЦ 58
Датум уписа: 30.12.1997.

Решење Покрајинског завод за заштиту споменика културе Нови Сад број 01-293/6-72 од 02.04.1973. године

"Службени лист Аутономне покрајине Војводине" број 25/91
Footer-sr

Развој овог сајта финансирало је Министарство културе и информисања Републике Србије.

ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ

Facebook

КОНТАКТ

Т: +381 (13) 351-472
Т: +381 (13) 348-487
Ф: +381 (13) 351-851
Е-пошта: officezzskpancevo.org
Улица Жарка Зрењанина бр. 17
Google мапе | Yandex мапе

© Завод за заштиту споменика културе у Панчеву