Црква Св. Николе у Опову

Црква Св. Николе у Опову је новија једнобродна грађевина, са полукружном апсидом на источној и звоником на западној страни, и елементима неоренесансе у обради фасада. Компликовани архитектонски склоп и резбарија иконостаса дело су вештог мајстора. Целину са иконостасом чини дрвена оплата која покрива зидове певница, архијерејски и Богородичин трон. Иконостас је сликао и потписао на свим престоним иконама Стева Тодоровић 1885. Признат и добро школован познавалац заната, поред уравнотежене композиције и добрих пропорција портретски представљених ликова на престоним иконама, овде је постигао и колористички склад топлије палете и гушће пасте. Као и на неким претходним иконостасима, и у оповачкој цркви су обрађене поједине теме из политичке и културне историје Срба (попут Замонашења Стефана Немање). На Богородичином трону исти сликар остварио је посебно успели тондо на коме је приказан Анђео који се јавља Јосифу у сну. У цркви су сачуване и неке старије иконе из XVII и XVIII века (св. архиепископи Арсеније и Сава Српски, Нерукотворени образ из 1773) и неколико група целивајућих икона од краја XVIII до друге половине XIX века. Икона Богородице са Христом, са исписаним стихом једне Богородичине песме при дну и годином 1785, има своју реплику у цркви у Црепаји, где је у натпису изостао датум.

Општина/град: Опово
Период настанка: Друга половина 18. и крај 19. века
Број у регистру Завода: 45
Датум уписа: 31/12/1997
Број у централном регистру: СК 1447
Датум уписа: 30/12/1997
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе, Нови Сад број 01-775/1-71 од 11.11.1971. године
"Службени лист Аутономне покрајине Војводине" број 28/91