Црква Преноса моштију св. Николе „Велика-Доња“

„Велика доња“ црква, посвећена св. Николи саграђена је 1811. године у данашњем центру села. По подацима у летопису, цркву је 15. октобра 1811. године осветио епископ Стеван Авакумовић. Црква је једнобродна грађевина са полукружним олтарским простором без правих певничких ниша. Западна фасада цркве је рашчлањена тремом са три полукружно засведена отвора одвојена дорским стубовима. На зиду цркве су пиластри, врата, нише и два округла прозора, а на зиду трема је фриз од триглифа и метопа и троугаони тимпанон. Изнад је звоник са дорским стубовима и прозорима. Северна и јужна фасада цркве имају дупле дорске пиластре, врата, четири прозора са настрешницом и слепи прозор. Полукружни олтарски простор од наоса раздваја иконостасна преграда изведена у класицистичко бидермајерском маниру. Сликану декорацију за богато изрезбарени иконостас старе доловске цркве извео је 1850. године Јован Поповић. Примењујући своје сликарско умеће, усавршено у класи Леополда Купелвизера на бечкој Академији, Поповић остварује овде једну од најлепших религиозних целина у првој половини XIХ века. Под утицајем касноназаренског сликарства највише пажње обраћа на прецизност цртежа, складност компоновања са смелим скраћењима и обраду драперија. Према подацима из летописа, живопис олтара и наоса велике доловачке цркве је рад непознатог немачког сликара. Избор сцена у олтару наводи да се ради о лутерану. Пространи наос је одвојен масивним зидом са три полукружна отвора од припрате са хором. Западним прочељем доминира високи звоник, надвишен уском лименом капом. Фасадна декорација чистих линија и пречишћених облика, најбогатија на западној страни, наглашене је вертикалне поделе. Конзерваторски радови су изведени 1962. године.

Општина/град: Панчево
Период настанка: Црква је саграђена 1811. гоод. 36 икона у иконостасу и 2 слике из прве половине XIX века
Број у регистру Завода: 19
Датум уписа: 31/12/1997
Број у централном регистру: СК 1427
Датум уписа: 31/12/1997
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС број 1000/50 од 15.08.1950. године
"Службени лист Аутономне покрајине Војводине" број 28/91