Три бурета за вино

Бурад су саграђена на четвртастој подлози, прављена од опеке са цементом, а унутрашњост им је обложена плочама, популарно их зову и „стаклена бурад“. Следећих су димензија: ширина 180см дужина 3,5м, висине 220см. Запремина I je 115,50 Hl, II 115,50 Hl и III 118,15 Hl. Бурад споља са предње стране имају украсе изведене цементом. Такође постоји посебан жљеб за уградњу стаклене цеви за показивање нивоа у бурадима. Бурад су саграђена као један објекат са три дела, а свки од њих је целина за себе. Бурад су грађена око 1885. године, а изградила их је фирма Rostoch und Hoffelner, Cementfassbau – Gesellschaft – Klosterneoburg bei Wien – бурад се балазе у дворишту зграде која је била власништво Валентина Неукома. Зграда је сада власништво – друштвена својина. Како су и околне зграде у друштвеној својини, а зграда у чијем су се дворишту налазила бурад је срушена, бурад су тако остала на отвореном простору. Ради историјског значаја и вредности буради требало би их свакако и конзервиратии и уклопити у новорешење Трга.

Општина/град: Вршац
Период настанка: Грађена око 1885. год.
Број у регистру Завода: 84
Датум уписа: 31/12/1997
Број у централном регистру: СК 1764
Датум уписа: 11/08/2004
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе број 02-662/2-76 од 28.12.1976. године
/