Словачка евангелистичка црква

Словачка евангелистичка црква сазидана је у периоду између 1824. и 1828. године. Црква је једнобродна грађевина, са прочељем које је богато рашчлањено хоризонталним венцима и пиластрима. У доњој зони цркве је смештен портал, са равним надвратником. Средњи део прочеља је мало избачен у поље, у виду ризалита, а изнад њега се уздиже барокни звоник. Олтарска пала „Исус на маслиновој гори“, величине 2,5 x 5 m, рад је Константина Данила, а истиче се својом композицијом и уметничким квалитетима.

Општина/град: Ковачица
Период настанка: Икона „Исус на Маслиновој гори“ из XIX века
Број у регистру Завода: 94
Датум уписа: 31/12/1997
Број у централном регистру: СК 1773
Датум уписа: 11/08/2004
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС број 319/50 од 28.03.1950. године
/