Румунска православна црква Св. Теодора Тирона

Данашња црква у селу Куштиљу саграђена је између два рата (1927-1936), а њен иконостас пренесен је из старије богомоље која је срушена. Олтарска преграда је настала највероватније на прелазу из XVIII у XIX век и њен архитектонско-вајарско-позлатарски рад тзв. билдхауерског заната показује изузетне квалитете барокно-рокајног стила. Иконе на иконостасу дело су мајстора ранобарокног, традиционалистичког усмерења, и без знања и способности које би га приближиле главим уметничким токовима. На све четири престоне иконе позадина је премазана тамноплавом бојом, а словенски натписи замењени су латиничним румунским. Приликом премештања олтарске преграде помешане су иконе Великих празника са представама апостола. Необична је посвета храма св. ратнику Теодору Тирону, као и његово представљање на иконостасу уз парњака и имењака Стратилата. Икона Богородице на њеном трону је премазана, а испод се налази композиција Сусрета Марије и Јелисавете, док је на архијерејском трону представљен св. Василије Велики. Изгледа да, такође традиционалистич ко, сликарство тронова није извео мајстор икона са иконостаса. У цркви су сачуване и две иконе Христа и арханђела Михаила, обе зографски радови, сасвим удаљени од барокне пикторалне поетике. Иконостас је конзервиран и рестауриран 1978-1979.

Општина/град: Вршац
Период настанка: 1936-1939. год. На месту раније цркве. Иконостас, тронови и две иконе припадају другој половини XVIII века.
Број у регистру Завода: 35
Датум уписа: 31/12/1997
Број у централном регистру: СК 1435
Датум уписа: 30/12/1997
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе-Нови Сад број 01-533/1-70 од 23.јула 1970. године
"Службени лист Аутономне покрајине Војводине" број 28/91