Румунска православна црква Св. Николе

Храм у Ритишеву се помиње први пут 1763, а већ 1788. у аустро-турском рату, страдали су и село и црква. Обновљена је 1796-97. али је задржала типичан облик банатских богомоља из доба турске владавине, са дрвеним сводом и ефектним барокним западним прочељем невеликог торња. Иконостас је зидан и делимично осликан. Претпоставља се да је зидне композиције на њему извео Симеон Јакшић из Беле Цркве 1796-97. Изнад царских двери стоји запис на румунском језику који се, вероватно, односи на Јакшићево сликарство. Изгледа да су престоне иконе, израђене уљем на дрвету, настале у другој половини XVIII века. Царске двери се потпуно разликују од осталих икона и зидних слика, а дело су зографа Георгија Ђаконовића из 1763, што потпис са датумом јасно показује. Првобитно су биле намењене за иконостас цркве у Кеверишу. На Богородичином трону стоји икона Богородице са Христом, са дужим записом који помиње столујућег епископа вршачког Јосифа Јовановића Шакабенту, аутора и годину сликања. Дело су вршачког сликара Рајка Стојановића из 1804. коме су приписане и слабо видљиве зидне слике датоване у период 1801-1804. У цркви је сачувано и неколико икона из друге половине XVIII века, од којих је на икони Успења Богородице забележена као година настанка 1756. Престоне иконе чишћене су и конзервиране 1961.

Општина/град: Вршац
Период настанка: 1736. г.
Број у регистру Завода: 37
Датум уписа: 31/12/1997
Број у централном регистру: СК 1436
Датум уписа: 30/12/1997
Решење Покрајински завод за заштиту споменика културе у Новом Саду број 127 од 05.03.1958. године
"Службени лист Аутономне покрајине Војводине" број 28/91