Родна кућа Јована Стерије Поповића

Кућа је саграђена 1868. на месту старије породичне куће из XVIII века у којој је рођен Јован Стерија Поповић (1806-1856). Има приземље са локалом, спрат са стамбеним просторијама и дворишни део, који је касније саграђен. Кућу је 1871. Стеријин брат Ђорђе Поповић наменио за потребе младих књижевника, што је ос-тварено тек 1974. када је додељена Књижевној општини Вршац. Данас се у њој одржавају књижевне вечери, промоције и изложбе. Јован Стерија Поповић, познати књижевник и комедиограф, опробао се у различитим врстама књижевног стваралаштва, али је најпознатији по свом комедиографском раду, са читавом галеријом реалистичних ликова, који су често карикирани, изражавају се фолклорним језиком, али остварују аутентичну слику менталитета војвођанског „грађанства“. Док је био на функцији начелника Министарства просвете Стерија је извршио пионирски рад на организовању школства, дао је иницијативу за оснивање академије наука, народне библиотеке и музеја, суделовао је у организовању првог београдског позоришта, а посебно је значајан његов напор на проучавању и очувању ку-лтурног наслеђа Србије. Предложио је Совјету да се донесе Уредба о заштити старина, па је Србија Стеријином заслугом донела први правни акт о заштити споменика културе. Конзерваторски радови изведени су 1981.

Општина/град: Вршац
Период настанка: 1806-1856. год
Број у регистру Завода: 31
Датум уписа: 19/12/1997
Број у централном регистру: СК 1098
Датум уписа: 24/02/1995
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад број 02-184/4-77 од 27.07.1977. године1.
"Службени лист Аутономне покрајине Војводине" број 28/91