Родна кућа народног хероја Саве Мунћана

Сава Мунћан рођен је у Крушчици 06.06.1910. године. Био је из земљорадничке породице. Основну школу је завршио у родном месту, а гимназију у Белој Цркви и Вршцу. Још у гимназији се заинтересовао за идеологију радничког и комунистичког покрета, а на правном факултету, на који се уписаѕо 1930. године, почиње активно да се бави политчким радом. Постао је члан СКОЈ-а, а 1933. и члан КПЈ. Од 1936. године најближи је сарадник Жарка Зрењанина и члан окружног партијског руководства. 1940. изабран је за члана ПК КПЈ за Војводину. У моменту када је радио на формирању партизанског одреда у Вршцу, откривен је, бранио се, а да не би жив пао непријатељима у руке последњим метком је себи одузео живот. Родна кућа н.х. Саве Мунћана састоји се од два дела., стамбеног и економског, који је касније дозидан. Кућа својом ужом фасадом излази на улиоцу. Двориште је ограђено зидом од опеке са дрвеним вратима и дрвеном колском капијом.

Општина/град: Бела Црква
Период настанка: Други светски рат
Број у регистру Завода: 103
Датум уписа: 31/12/1997
Број у централном регистру: СК 1781
Датум уписа: 11/08/2004
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад број 01-259/3-78 од 13.06.1978. године
/