Логор „Свилара“ у Панчеву

Споменик културе састоји се од два објекта који су током 19. века изграђени као погони за производњу свиле. Објекат бр.1 изграђен је 1836. године, у њему се налазила прва ткачница свиле у Панчеву. Објекат бр. 2 изграђен је 1889. године и опремљен је за то време најсавременијим машинама. Панчево је крајем 19. и почетком 20. века било регионални центар за прераду свиле. Почетком Другог светског рата немачка окупациона власт је у ,,Свилари“ основала логор. Први затвореници доведени су у новоформирани логор 22. јуна 1941. године. У логору су били затворени сви потенцијални противници власти: комунисти, Јевреји, патриоте и таоци. Логор ,,Свилара“ је први нацистички логор у Банату. Логор је затворен крајем октобра 1941. године. Објекат бр. 1 је спратности По+П+1 грађен у бондрук систему са испуном од опеке, са дрвеним међуспратним таваницама и двоводним кровом. Објекат бр. 2 је спратности П+1+Пк грађен од опеке са дрвеним међуспратним таваницама и двоводним кровом покривеним црепом. Овај споменик културе значајан је као историјски објекат у којем је формиран први нацистички логор у Банату за време Другог светског рата. Такође, овај споменик културе има и архитектонских вредности, а значајан је и као индустријски објекат.

Општина/град: Панчево
Период настанка: Током 19. века
Број у регистру Завода: СК 118
Датум уписа: 25/08/2014
Број у централном регистру: СК 2154
Датум уписа: 11/05/2014
Одлука Владе Републике Србије 05 број 633-7476/2014 од 10. јула 2014.
"Службени гласник Републике Србије" број 72 од 14. новембра 2014