Каћурина штампарија у Панчеву

Споменик културе је зграда саграђена крајем 19. века као угаона приземна грађевина неправилне основе. Грађена је у две фазе, што је уочљиво у основи, али је јединственом обрадом фасаде постигнута целовитост објекта. Фасаде су геометријски декорисане, са плитким, полукружно завршеним нишама, у којима се налазе прозори и хоризонталним рустиком између њих. Објекат је грађен од опеке у кречном малтеру. Кров је сложен са покривачем од бибер црепа. Поред културно-историјске вредности, као зграде у којој се налазила једна од најстаријих зграда у Панчеву, овој споменик културе се својим изгледом, волуменом и стилским карактеристикама уклапа у урбану матрицу блока коме припада и као његов саставни део сведочи о урбанизму пристанишног дела града и његовом спонтаном развоју.

Општина/град: Панчево
Период настанка: Саграђена крајем XIX века
Број у регистру Завода: 78
Датум уписа: 31/12/1997
Број у централном регистру: СК 1759
Датум уписа: 11/05/2004
Одлука Владе Републике Србије број 633-1772/99 од 22.05.2001. године
„Службени гласник Републике Србије“ број 32 од 07.06.2001. год