Зграда у Улици Нилоле Тесле бр. 3 у Панчеву

Кућа је саграђена је 1792. за седиште Банатске војне границе, чији је командант био генерал Миховил Михаљевић, човек који је веома заслужан за урбанистички развој Панчева. Позната је под називом „Михаљевићева кућа“, „Кућа са сунчаним сатом“, „Бригадиров стан“ и „Ћурчинова кућа“. Грађена је као једноспратни угаони објекат са основом у облику ћириличног слова „П“. Обликована је са стилским обележјима архитектуре ХVIII века и детаљима бидермајерског класицизма. Обрада фасада је једноставна, са правоугаоним прозорским отворима у профилисаним оквирима и кордонским венцем који по хоризонтали одваја приземни део од спратног. Поткровни венац је једноставне профилације, кров двоводни, нешто виши над делом зграде који је на главној улици, кровни покривач је бибер цреп. Испод прозора су парапетне плоче са правоугаоним удубљенима и лизенама са стране. Угаони део спрата украшен је квадерима. Првобитни изглед објекта измењен је адаптацијом приземног дела у локале и продавнице. На јужној фасади налази се сунчани сат, а у полукружно засвођеном улазу у зграду, на таваници, медаљон са насликаним портретом генерала Михаљевића, рађеним према оригиналу Константина Данила. Конзерваторски радови на фасади према улици Николе Тесле изведени су 1995, на замени кровног покривача 1996.

Општина/град: Панчево
Период настанка: Кућа је саграђена 1792. год.
Број у регистру Завода: 12
Датум уписа: 19/12/1997
Број у централном регистру: СК 1429
Датум уписа: 30/12/1997
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Новом Саду број 01-177/4-69 од 15.априла 1970. године
"Службени лист Аутономне покрајине Војводине" број 28/91