Зграда Старе болнице у Панчеву

Споменик културе саграђен је између 1830. и 1836. године, тј. у време када је донет први урбанистички план Панчева (1830-1833). Све до укидања Војне границе, 1872. године, болница је била војног карактера пошто је превасходно подигнута за потребе војске, да би након тога постала грађанска болница. Током 1894. године у згради је уређена и освећена католичка собна капела. У периоду између два светска рата носила је назив Варошка грађанска болница. Споменик културе је монументална једноспратница са основом у облику ћирирличног слова „П“, са централним корпусом и бочним крилима. Изграђен је у класицистичком стилу и представља део комплекса болничких зграда које су смештене у парковско окружење. Главна фасада је симетрично компонована са наглашеним средишњим делом у виду ризалита који је издељен дорским пиластрима и завршава се троугаоним тимпаноном у коме је сат и натпис римским словима о години изградње објекта. Правоугаони прозори и на приземљу и на спрату постављени су у оси. Прозори на приземљу постављени су у степеноване полукружне нише. Приземље је од спрата одељено једноставним кордонским венцем док је кровни венац богато профилисан. Читав комплекс некада је био ограђен оградом од зидних стубаца између којих су поља од кованог гвожђа. Део те ограде постоји и данас у улици Паје Маргановића. На тргу испред зграде налази се скулптура која представља Стевана Шупљикца, постављена 2001. године, рад сликарке Оље Ивањицки. Испред споменика културе налази се и спомен-биста народног хероја Паје Маргановића, рад вајара Божидара Јововића. Споменик културе има значајне урбанистичке, архитектонско-стилске и културно-историјске вредности. Монументални објекат који својом основом и положајем формира трг на углу двеју улица, стилским карактеристикама везује зграду Магистрата и Графову кућу које су сазидане у исто време. Представља једну од најстаријих установа Баната и значајан објекат из прве половине 19. века.

Општина/град: Панчево
Период настанка: Саграђена између 1830. и 1836. године
Број у регистру Завода: 113
Датум уписа: 06/05/2013
Број у централном регистру: СК 2131
Датум уписа: 14/06/2013
Одлука Владе Републике Србије 05 број 633-2823/2013 од 05.04.2013.
„Службени гласник Републике Србије“ број 33 од 10.04.2013.