Зграда на Тргу Бориса Кидрича бр. 8-10 у Панчеву

Штапска зграда је зидана у трећој деценији 19. века. 1892. зграду је купила Римокатоличка црквена општина, која је према плановима грађевинара Карла Хефнера извршила адаптацију 1894. Данас зграда има вишеструку намену као пословно-трговински, угоститељски и галеријски простор. Зграда има основу обрнутог слова П. Према Тргу има три куполе у облику зарубљене пирамиде. У приземљу, покривеном рустиком, врата и прозори су полукружни а њихове лунете су исто тако рустичне. Средишњи део зграде је истакнут у виду ризалита и овај део има на спрату балкон са балустрадом. овај балкон обухвата четворо врата. Бочни делови објекта имају на спрату по један балкон са једним вратима. Прозори на спрату су правоугаони. Бочне куполе имају са све четири стране окулус. На све три куполе је простор оивичен гвозденом оградом. зграда је у стилу неоренесансе. У северном крилу зграде на степеништу налази се осликана декоративна таваница, као и сводови у приземљу. Сликарство је из 1896.

Општина/град: Панчево
Период настанка: Трећа деценија 19. века.
Број у регистру Завода: 15
Датум уписа: 19/12/1997
Број у централном регистру: СК 1433
Датум уписа: 30/12/1997
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе- Нови Сад број 01-293/6-72 од 02.априла 1973. године
"Службени лист Аутономне покрајине Војводине" број 28/91