Зграда на тргу Бориса Кидрича бр. 11 у Панчеву

Зграду је 1830. подигао Вартоломеј Граф, по плановима бригадног официра Миховила Михаљевића, као објекат пословно стамбене намене. Отуда и назив „Графова кућа“. Првобито је требала да служи као зграда Магистрата, али је 1834. Граф у њој отворио другу апотеку у Панчеву – „Код Салватора“. Данас је ту смештено седиште Општинског синдикалног већа. Грађена је као угаони спратни објекат са основом у облику обрнутог латинич ног слова „Л“. Архитектонски је обликована са стилским одликама класицизма. Главна фасада, са Трга, симетрично је компонована, са главним улазом на средини и балконом са оградом од кованог гвожђа, изнад њега. Приземни део одвојен је од спратног кордонским венцем. Поткровни венац украшен је розетама и конзолама. Прозори приземља завршавају се полукружним нишама, а на спрату правоугаоним пољима са штуко декорацијом и медаљонима са мушким главама, осим код отвора изнад балконских врата који се лучно завршава. Портал је наглашен профилацијом која прати лучни свод. Конзерваторски радови на фасади и унутрашњости дела објекта изведени су 1993.

Општина/град: Панчево
Период настанка: 1830. год.
Број у регистру Завода: 16
Датум уписа: 19/12/1997
Број у централном регистру: СК 1434
Датум уписа: 30/12/1997
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Новом Саду број 01-293/6-72 од 02.04.1973. године
"Службени лист Аутономне покрајине Војводине" број 28/91