Зграда „Крагујевац“

Споменик културе је изграђен у другој половини 19. Века, у духу романтизма, као угаони спратни објекат, неправилне основе, са собама на спрату и локалом у приземљу. Грађен је од опеке у кречном малтеру малтерисан је. Међуспратна конструкција између подрума и приземља је свод зидан од опеке, а између приземља и спрата – дрвена. Кров је сложен, са покривачем од бибер црепа. Фасада је хоризонталним венцем подељена на два дела и некада је била богато декорисана. Прозори у приземљу су лучно засведени, док су на спрату равно завршени. У простору између спрата и приземља налазе се касете са мотивима шкољки. Осим архитектонске и културно-историјске вредности, као објекат је јасно дефинисане намене и функционалне организације простора, у коме се налазио један од првих хотела у Панчеву, овај споменик културе је значајан и као саставни део старог и још неуништеног пристанишног дела града, који сведочи о урбанизму панчевачког приобаља и његовом спонтаном развоју.

Категорија:
Врста:
Општина/град:
Период настанка: Изграђена у другој половини XIX века
Број у регистру Завода: 77
Датум уписа: 31/12/1997
Број у централном регистру: СК 1758
Датум уписа: 11/05/2004
Одлука Владе РС број 633-1774/99 од 22.5.2001.
„Службени гласник Републике Србије“ број 32 од 07.06.2001. год