Зграда дечјег вртића „Анђа Ранковић“ у Вршцу

Саграђена је у осмој деценији XIX века. Подигао ју је Светозар Пеша, вршачки адвокат и магистратски фишкал и једно време у згради се налазила прва вршачка пошта. После Првог светског рата била је власништво адвоката Мартина Филипона, затим је у њој смештен средњошколски интернат, од 1953. Државни историјски архив, а потом Дечји вртић „Анђа Ранковић“. Грађена је као приземни објекат са основом у облику ћириличног слова „Г“. Обликована је са стилским одликама романтизма. Главна фасада је симетрично компонована, са наглашеним централним ризалитом и по два нижа бочна поља, чија висина опада према крајевима. Подела фасаде изведена је плитким пиластрима. Средишњи ризалит има три висока полукружно завршена прозора у плитко усеченим нишама и профилисани поткровни венац са фризом аркадица. Над ризалитом је двостепена пуна атика. Пиластри се настављају у ивичне стубове атике који носе украсне вазе. Фасадна поља уз централни ризалит имају по два мања прозора и широки профилисани поткровни венац, док се на крајњим бочним пољима понавља венац са аркадним фризом. Декоративна обрада друге уличне фасаде, са мањим одступањима, понавља облик прозора и поткровног венца главне фасаде.

Општина/град: Вршац
Период настанка: Подигнута у првој половии XIX века
Број у регистру Завода: 27
Датум уписа: 31/12/1997
Број у централном регистру: СК 1442
Датум уписа: 30/12/1997
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Новом Саду број 01-36/2-70 од 22.06.1970. године
"Службени лист Аутономне покрајине Војводине" број 28/91