Евангелистичка црква са помоћним зградама (свештенички стан и парохијски дом)

Евангелистичка црква са помоћним зградама (свештенички стан и парохијски дом) у Панчеву су подигнути 1906. године, за потребе панчевачких евангелика. Планове за изградњу цркве и помоћних зграда дали су архитекти Франц Саболч и Јулијус Пап. Црква је сложене крстообразне основе, са полигоналним олтарским простором и звоником. Унутрашњост је подељена на олтарски простор, главни брод и трансепт са емпорама, уз улазни простор у приземљу звоника и два постројења са степеништима. Звоник је правоугаоне основе, има приземље, два спрата, простор са звонима и сатним механизмом. Над једним делом главног брода налази се оргуљска галерија. Фасада је издељена у три зоне, са трансептским забатима на бочним фасадама. Сви портали. и прозори су уоквирени опеком. Већина прозора изведена је у техници витража. Фасада је декорисана комбинацијом равних малтерисаних површина и опеке. Црквени мобилијар се састоји од неоготичког олтара, предикаонице и клупа, у техници дубореза. Две помоћне зграде, постављене бочно од цркве, некадашња црквена општина и свештенички стан (свештенички стан и парохијски дом), физички су повезане са црквом. Зграде су основе неправилног четвороугла, са стилском обрадом фасаде и фасадних отвора као на цркви.

Општина/град: Панчево
Период настанка: 1906. година
Број у регистру Завода: 124
Датум уписа: 13/08/2019
Број у централном регистру: СК 2222
Датум уписа: 02/09/2019
Одлука Владе Републике Србије 05 број 633-7926/2019 од 8. августа 2019. године
,,Службени гласник Републике Србије“ број 57 од 09. августа 2019. године