Дворац барона Јовановића

Изградња дворца датирана је у прве деценије ХIХ века. Државно имање у Сочици купио је 1832. Чико Силаш. После 1857. припадала је др Нестору Месаровићу и његовој деци, а потом је посед наследио Бела Мајтењи. Класицистички је компонована приземна грађевина правоугаоне основе. Главна фасада решена је симетрично, средишњег ризалита истакнутог атиком на чијем врху је украсна ваза. Зидно платно наглашавају хоризонталне фуге. Дворишна фасада је скромније изведена, а може се претпоставити да је трем касније дограђен. Заштитне решетке од кованог гвожђа на прозорима су декоративне, док је примењени мотив гирланде орнамент приписиван класицизму. Није било конзерваторских радова.

Општина/град: Вршац
Период настанка: Средина XIX века
Број у регистру Завода: 38
Датум уписа: 19/12/1997
Број у централном регистру: СК 1139
Датум уписа: 12/08/1995
Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад 03-137/3-81 од 21.07.1981. године2 . Закључак о грешци у решењу Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад број 02-37/4-84 од 28.11.1984. године
"Службени лист Аутономне покрајине Војводине" број 28/91