Водоторањ у Панчеву

Водоторањ у Панчеву грађен је пре Првог светског рата, наменски као резервоар за воду за поливање улица, по чему и данас носи име. Пумпа помоћу које се вукла вода из бунара, који се налазио испод водоторња, као и механизам за пуњење цистерни налазили су се у приземљу водоторња и демонтирани су осамдесетих година 20. века када је водоторањ претворен у угоститељски објекат. Око водоторња налазили су се објекти за смештај цистерни и штале за коње који су вукли цистерне за прање улица.Ти објекти су порушени шездесетих година 20. века када је у непосредној близини водоторња изграђен стамбени блок и дечије игралиште. Основа објекта је полигонална са четири шире и четири уже стране. Фасада је хоризонтално подељена на сокл завршен венцем, приземље и спрат између којих је кордонски венац. Кров је јако стрм са четири таванска прозора, на свакој широј страни по један. Испод крова је врло истакнут венац. Објекат је малтерисан осим сокла који је обложен фасадном опеком. На објекту постоје једна улазна врата и прозори, у приземљу лучно завршени, а на спрату правоугаони. Између правих прозора налазе се лажни – нише. Објекат се више не користи као резервоар за воду. Споменик културе има документарно-историјску и амбијенатлну вредност јер се својим положајем, изгледом и првобитном наменом (резервоар за воду за поливање улица) уклапа у амбијент Старе индустријске зоне Панчева која се протеже дуж обале Тамиша.

Општина/град: Панчево
Период настанка: Саграђена пре Првог светског рата.
Број у регистру Завода: 112
Датум уписа: 06/05/2013
Број у централном регистру: СК 2130
Датум уписа: 14/06/2019
Одлука Владе Републике Србије 05 број 633-2809/2013. од 05.04.2013.
„Службени гласник Републике Србије“ број 33 од 10.04.2013.