Археолошко налазиште „Град“

Праисторијски град Дупљаја налази се 1,5км југозападно од села Дупљаја, код Беле Цркве. То је узвишена лесна тераса троугаоног облика, чија је површина око 6ха. Са северозападне стране се стрмо спушта према долини реке Караш. Кустос Националног музеја у Мађарској Ф. Ромерје 60-их година прошлог века открио Дупљају. Град је вишеслојно насеље из касног бронзаног доба. Врло је сличан праисторијском граду Дренкова у Мађарској, који несумњиво припада истом периоду. Са локалитета Дупљаја потичу двоја чувених култних колица од печене земље. То су кола у виду двоколице, са примитивно приказаним божанством на њима. Двоколица и божанство су орнаментисани урезивањем концентричним круговима и паралелним линијама испуњеним белом бојом (инкрустација). Локалитет је веома оштећен и врло мало истраживан. Мања сондажна ископавања вршена су 1972. године (4 сонде). Том приликом пронађена је керамика која припада ватинској културној групи, као и словенска некропола из XI-XII века.

Општина/град: Бела Црква
Период настанка: касно бронзано доба
Број у регистру Завода: 56
Датум уписа: 19/12/1997
Број у централном регистру: АН 117
Датум уписа: 12/08/1995
Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС број 215/50 од 10.03.1950. године
"Службени лист Аутономне покрајине Војводине" број 28/91