Линкови

Струковна удружења

Друштво конзерватора Србије
ICOMOS Србија Национални комитет
ICOM Национални комитет Србије

Партнери

Универзитет „Ефтимие Мургу“ Решица, Румунија

Пројекти

Културно наслеђе Баната –Европско наслеђе

Пријатељи

Регионална привредна комора Панчево
Tondach
Silex

Мрежа Завода / Институције културе

Републички завод за заштиту споменика културе Београд
Покрајински завод за заштиту споменика културе Петроварадин
Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица
Завод за заштиту споменика културе Зрењанин
Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево
Завод за заштиту споменика културе Крагујевац
Завод за заштиту споменика културе Краљево
Завод за заштиту споменика културе Ваљево
Завод за заштиту споменика културе Града Београда
Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада
Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа Републике Српске
Централни институт за конзервацију у Београду
Историјски архив у Панчеву
Историјски архив Бела Црква
Народни музеј Панчево
Градски музеј Вршац
Градски музеј Вршац
Градска библиотека Вршац


Footer-sr

Развој овог сајта финансирало је Министарство културе и информисања Републике Србије.

ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ

Facebook

КОНТАКТ

Т: +381 (13) 351-472
Т: +381 (13) 348-487
Ф: +381 (13) 351-851
Е-пошта: officezzskpancevo.org
Улица Жарка Зрењанина бр. 17
Google мапе | Yandex мапе

© Завод за заштиту споменика културе у Панчеву