Жидовар

Жидовар, познат као келтски оппидум, налази се на источној граници Делиблатске пешчаре, односно на ивици лесне терасе која са западне стране надвисује флувијалну раван слива реке Караш. Налазиште се састоји од две зоне: фортификационог дела и подграђа које се пружа дуж ивице лесне терасе. Веза између њих остварена је путем рампе која је природна формација. Поред фортификационог система, откривени су и делови архитектуре са обиљем покретних археолошких налаза из разних периода насељавања овог простора. Значај локалитета обезбедио је латенски културни слој са архитектонским остацима. Најстарији откривени културни слој припада периоду земљорадничких култура (неолит). Поред многобројног керамичког материјала и архитектонских остатака, пронађено је и оруђе од камена, костију, јелењег рога и метала. Велике количине металне згуре нађене на простору Жидовара указале су да су се Келти бавили прерадом руде. Доминантан положај над околином, утврђено насеље палисадом и сухозидом као и аналогије са другим келтским насељима потврђују Жидовару карактер оппидума. Археолошка истраживања вршена су 1948. и 1949, а обновљена 1996.

Категорија: Непокретно културно добро од изузетног значаја
Врста: Археолошко налазиште
Период настанка: Разни периоди насељавања (млађе гвоздено доба, бронзано доба, неолит)
Место: Орешац
Општина/град: Вршац
Google мапе | Yandex мапе
Број у регистру Завода: АН 1
Датум уписа: 26.11.1993.
Број у централном регистру: АН 107
Датум уписа: 22.12.1993.

Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад број 01-599/2-78 од 16.10.1978. године

"Службени гласник Републике Србије" број 16/90
Footer-sr

Развој овог сајта финансирало је Министарство културе и информисање Републике Србије.

ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ

Facebook

КОНТАКТ

Т: +381 (13) 351-472
Т: +381 (13) 348-487
Ф: +381 (13) 351-851
Е-пошта: officezzskpancevo.org
Улица Жарка Зрењанина бр. 17
Google мапе | Yandex мапе

© Завод за заштиту споменика културе у Панчеву