Обавештавамо вас да је дана 30.05.2019. у листу СТАРТ 013 бр. 380 објављен ЈАВНИ ОГЛАС о покретању поступка за утврђивање Старог градског језгра Панчева за просторно културно-историјску целину (бр.610/3 од 29.05.2019.). Сопственици и корисници
катастарских парцела и објеката на њима, као и заинтересовани органи и установе могу извршити увид у текст Предлога Одлуке о утврђивању Старог градског језгра Панчева са предложеним мерама заштите Старог градског језгра и његове заштићене околине, сваког радног дана од 10:00 до 14:00 часова у просторијама Завода за заштиту споменика културе у Панчеву, улица Жарка Зрењанина бр. 17/I спрат.

Јавни оглас
Предлог одлуке