У јуну 2020. године завршени су конзерваторско-рестаураторски радови на санацији и рестаурацији фасаде и декоративне пластике на звонику Преображенске цркве у Панчеву, започети у новембру 2018. Годинe. Идејни пројекат за извођење конзерваторско-рестаураторских радова на санацији и рестаурацији фасаде звоника Преображенске цркве у Панчеву урађен је 2014. године, на основу мера техничке заштите које је издао Републички завод за заштиту споменика културе. Средства су добијена на конкурсу Министарства културе и информисања за 2018. годину у износу 10.820.000,00 дин. и ребаланском буџета Града Панчева у износу од 3.000.000,00 дин. Изведени су радови на комплетној обнови фасаде (зидарски, гипсарски, молерско-фарбарски, консолидација елемената од камена). Обнови фасаде претходила је замена лименог покривача на куполи звоника.
Преображеnска црква, изграђена је између 1873. и 1878, на месту цркве с почетка XVIII века, у горњем граду у Панчеву, према пројекту архитекте Светозара Ивачковића.. Утврђена је за споменик културе од изузетног значаја 1990. Године.