У току је реконструкција спортске сале са помоћним објектом Гимназије „Урош Предић“,  која се као капитална градска инвестиција реализује према мерама техничке заштите Завода за заштиту споменика културе у Панчеву.

Зграда представља споменик културе који се састоји се из два објекта – зграде Гимназије и зграде фискултурне сале, које су израђене 1888.године. Гимназија је спратни објекат и састоји се од три истурена блока повезана у дубини подужим делом и зидана је опеком са стилским карактеристикама класицизма. Зграда фискултурне сале је правоугаоне основе, зидане такође у опеци, са двоводним кровом, једноставних фасада, без декорације.

Зграда Гимназије се налази у оквиру заштићеног градског језгра Панчева на простору локалитета са археолошким садржајем средњовековног утврђења. Локација Гимназије у Панчеву представња зону средњевековне панчевачке тврђаве. Један од првих познатих планова Панчева и Панчевачке тврђаве који приказује овај део Панчева је из 1761. године. На овом плану се јасно види да је посматрано подручје урбанистички формирано и да је своје основне уличне правце, који су тада постављени задржало и до данас. На овом плану се најјасније уочава начин на који су улице трасиране у односу на тада постојећу тврђаву, што је оставило трајне последице у данашњој мрежи овог подручја.

Поред архитектонских вредности изражених, споменик културе има и изузетне културно-историјске вредности. Као прва и једина панчевачка гимназија већ више од сто година даје значајан допринос развоју културе и образовања у овој средини. Међу њеним ђацима били су Урош Предић, Михајло Пупин, а једно време у њој је као професор службовао Милош Црњански.