Током 2021. године реализована је  прва фаза пројекта који има за циљ истраживање фунералне архитектуре на територији Јужног Баната, финансиран од стране Покрајинског секретаријата.

Пројекат има за циљ да утврди постојање, и истакне вредност бројних објеката фунералне архитектуре као материјалних творевина културе сећања на територији Јужног Баната. Теренским активностима извршено је  њихово фотографисање, затим  попис, као и мапирање. Потом је спроведена одговарајућа историјско-уметничка анализа којом су  утврђена  естетска, конструктивна и функционална обележја ове врсте архитектонског наслеђа. На основу наведеног евидентиране су две надгробне капеле у Банатском Карловцу и једна у Белој Цркви. За наведене капеле урађена је теничка документација и налазе се у процедури за утврђивање за споменике културе. Коначан циљ истраживања и утврђивања ових и оваквих објеката за непокретна културна добра омогућио би доступност грађанима у различитим погледима, рад на презентацији и њеном одрживом развоја, а све у циљу обогаћивања културног наслеђа Јужног Баната.