Завод за заштиту споменика културе у Панчеву наставио је да у јубиларној години, којом прославља 25 година од оснивања, упознаје ширу јавност са делокругом свог рада. Овог пута реч је о промоцији интердисциплинарног истраживачког пројекта „Живот у Банатској војној граници – на територији Јужног Баната и отварање изложбе „Делиблатска пешчара 1818–2018. ПЕСАК–ВЕТАР–ЧОВЕК“, који су одржани 14. децембра 2018. године у Малој сали и холу Градске управе у Панчеву. Пројекат су представиле в.д. директора Завода Јасмина Вујовић, руководилац пројекта Слободанка Перовић, историчар, Јасна Јованов, археолог и Гроздана Миленков, етнолог-антрополог. Присутнима на промоцији пројекта обратили су се Мр Горан Вучетић испред ЈП Војводинашуме, ШГ „Банат“ Панчево и професор Др Млађан Јовановић са ПМФ у Новом Саду, Департман за географију, туризам и хотелијерство, као партнери на пројекту. Након промоције пројекта, Г. Немања Ротар, члан градског Већа задужен за културу и омладину, отворио је у холу Градске управе изложбу „Делиблатска пешчара 1818 – 2018. ПЕСАК – ВЕТАР – ЧОВЕК. Изложба је отворена за посетиоце до 31. децембра 2018. године.