На Бадње вече, 24.12.2022. године у цркви светог Карла Боромејског у Панчеву одржана је презентација публикације у издању Завода за заштиту културних споменика Панчева. Том приликом уводну реч дала је Гроздана Миленков, в.д. директора Завода за заштиту споменика културе у Панчеву, а публикација је уручена свим присутним верницима на поклон. Аутори текстова су Димитрије Љ. Маринковић, акрхитекта конзерватор и Драгана Ружић, историчар уметности  конзерватор.

Публикација о Римокатоличкој цркви Св. Карла Боромејског са некадашњим Фрањевачким манастиром у Панчеву, споменику културе од великог значаја, има за циљ предcтављање широј и стручној јавности овог градитељског комплекса минорита у Панчеву. Циљ пројекта је упознавање јавности о значају овог комплекса са становишта архитектире, историје уметности и историје, који представља драгоцен пример непокретног културног наслеђа. Миноритски самостан налази се у оквиру Старог језгра Панчева-просторно културно-историјске целине, категорисане као непокретно културно добро од великог значаја. Један од циљева пројекта је свакако  подизање нивоа свети о потреби неговања и очувања културног наслеђа града Панчева, што доприноси његовом очувању. Циљна група су грађани Панчева и шира јавност. У књизи су објављени подаци добијени истраживањем у Историјском архиву у Панчеву

Овим издањем настављен је рад на развоју едиције Сакрално наслеђе Јужног Баната Панчево покренутој у 2020. години.