Радови на десном светионику на ушћу Тамиша у Дунав су почели. За укупно 1,8 милиона динара у следећих месец дана биће заштићени постојећи зидани делови, дограђени они које је време потрошило и замењен лимени кров.


Екипе Завода за заштиту споменика културе надзиру грађевинаре из Смедерева, који раде на светионику. Како смо на терену сазнали, са радовима на обнављању пара јединствених светионика на Дунаву, симбола Панчева, почело се, а када се посао на десном светионику заврши, почиње бављење обалоутврдама на којима су светионици.

Грађевинари из Смедерева под стручним оком и уз савете стручњака из Завода за заштиту споменика културе изводе радове на десном светионику. На светионику затичемо и директора Завода за заштиту споменика културе Миодрага Младеновића и архитекту конзерватора Весну Потпару, који проверавају шта на светионику раде мајстори и колико квалитетно.
– За сада смо задовољни извођењем радова, који ће трајати 30 радних дана. Пројектом је предвиђено да се ураде санација, конзервација и реконструкција и десног и левог светионика. Реконструкција подразумева реконструкцију венца, који уопште није постојао нити је било техничког снимка венца, него смо га на основу старих фотографија вратили. Биће урађена конзервација опеке. Биће замењен кров и дрвена подлога, каже Весна Потпара, архитекта конзерватор.
Речни светионици су реткост на Дунаву. Симбол су Панчева. Са прекидима санирају се од 2006. године. Када тренутни посао на десном светионику буде завршен, моћи ће да се каже како су зидана тела светионика обновљена и заштићена. Ипак, посла има још око ових градских симбола.
– Величина овог посла огледа се пре свега у његовом значају. Светионици су симбол нашег града, симбол наше интеграције у дунавски ток. Посао је започет уз помоћ и разумевање управе Града Панчева, која је из буџета определила 1,4 милиона. Помогао нам је и Покрајински секретаријат за културу са 400.000 динара. Ово је први посао, којим отварамо грађевинску сезону. Ново је и што ће Завод у потпуности прихватити одговорност за радове, поред конзерваторског надзора, који смо, сходно закону, обавили, рекао је Миодраг Младеновић, директор Завода заштиту споменика културе.
Младеновић најављује да ће се обалоутврдама на којима се светионици налазе Завод бавити у наредном периоду.
– Светионици се налазе на врло деликатном месту, на ушћу Тамиша у Дунав. Уочена је накривљеност светионика. Зато покушавамо да на основу старих фотографија, геодетских снимања, пронађемо разлоге нагнутости, а затим урадимо квалитетну и валидну документацију, прибавимо све потребне сагласности и створимо могућност да у следећој години конкуришемо за средства дунавске стратегије и растеретимо буџет Града, рекао је Младеновић.

Радови на десном светионику, које, за градски и делом новац Покрајине, изводи Завод за заштиту споменика културе, према плановима, требало би да потрају до половине јуна.