Током септембра и октобра 2023.године Завод за заштиту споменика културе у Панчеву je надгледао конзерваторско-рестаураторске радове у Словачкој евангелистичкој цркви у Ковачици.

Радови су финансирани од стране Министарства културе а извели су их сликари конзерватори из Међуопштинског завода за заштиту споменика у Суботици.

Радови су изведени на целој површини сводова. Обухваћена су оба травеја, орнаментика у луковима, као и поља и простори око прозора са представама грифона.

Споменик културе Словачка евангелистичка црква у Ковачици сазидана је у периоду између 1824. и 1828. године. Црква је једнобродна грађевина са прочељем које је богато рашчлањено хоризонталним венцима и пиластрима. Средњи део прочеља је мало избачен у поље у виду ризалита, а изнад њега се уздиже барокни звоник. Црква у унутрашњости има развијену сликану орнаментику геометријског и флоралног типа на зидовима и на таваници. Видљива су оштећења бојеног слоја и подлоге посебно на таваници и у доњим деловима зидова. Током 1978. изведена је обнова предметне сликане орнаментике о чему сведочи натпис на зиду.