После више од сто година, започети су радови на рестаурацији и конзервацији кипа Светог Тројства који је крајем XIX века постављен на платоу испред Миноритског самостана у Панчеву. Кип је канонска представа Оца (фигура старијег човека), Сина (млађег човека који је пригрлио крст) и Светог Духа (голуба уоквиреног зрацима – Глоријом), композиције која је окружена облацима и постављена на пилон у виду стуба са капителом. Радове изводи радионица Рестауратика из Београда. У првој фази кип је очишћен од фито-патогених организама и нечистоћа, а затим се предузимају радови на консолидацији материјала од ког је кип направљен. Деликатност овог захвата огледа се у чињеници да је језгро кипа израђено од мешавине гипса, креча и копаног песка, што је показала анализа лабораторије Републичког завода за заптиту споменика културе из Београда. У завршној обради, кип је био заштићен премазом цементним млеком. Истраживачким радовима констатовано је да је Глорија била бојена у тону светлог окера, као и да на теменима фигура постоје удубљења, очигледно лежишта позлаћених ореола. Радови се финансирају средствима из буџета Града Панчева.