У периоду септембра до новембра 2021. године Завод за заштиту споменика културе у Панчеву радио је на редизајну визуелног идентитета сајта.. Сајт је у складу са савременим захтевима и веб стандардима што доноси боље позиционирање на претраживачима и већу видљивост. Постигнута је лака прегледност сајта и база споменика је допуњена садржајем и галеријом. Урађена је оптимизација и риспонсив дизајн – прилагођеност свим врстама мобилних уређаја и таблет рачунара –  уз коришћење нових алатки.