У  част обележавања 300 година од оснивања прве пиваре у Панчеву, Завод за заштиту споменика културе у Панчеву организовао је конференцију под називом „Индустријско и техничко наслеђе- значај, стање и могућности“.  Уводном речју конференцију, која је одржана у петак, 23. септембра, отворила је етнолог др Мирјана Ђекић из Покрајинског завода за заштиту споменика културе,  након које су се окупљенима обратиле в. д. директора Завода за заштиту споменика културе у Панчеву Гроздана Миленков, председница Друштва конзерватора Србије Катарина Максимов и  члан Градског већа за културу и омладину Марија Јевић.

У оквиру четири сесије  конференције „Индустријско и техничко наслеђе- значај, стање и могућности“  учесницима је резултате свог истраживања представило 15 истраживача. У фокусу конференције нашао се комплекс старе панчевачке пиваре, о чијој архитектонској, историјској и културној вредности је излагало троје истраживача. Вредности индустријског наслеђа Града Панчева посведочене су и истраживањима других представника панчевачког Завода која су се бавила мапирањем радничких објеката у Панчеву  и послератним  историјатом качаревачке ливнице.

Истраживачи из других градова су на конференцији представили легислативу српског индустријског наслеђа и низ индустријских објеката и целина Србије. Тако се на конференцији могло чути и о индустријском наслеђу Лесковца, стању београдске Вајфертове пиваре,  „Прве петолетке“ у Трстенику и  фабрике стакла у Прокупљу, ревитализацији малих хидроелектрана, привредним променама у насељима и музејским збиркама техничког наслеђа.

Идеја организовања конференције која је за циљ имала да укаже на значај, вредности и потенцијале индустријског наслеђа, као и да сагледа тренутно стање у којем се оно налази и могућности за његово очување од почетка је са интересовањем била прихваћена од стране стручне јавности. У складу с тим, конференцији је присуствовао велики број представника културних институција наше земље, али и велики број представника медија и шире јавности.