У децембру 2023.године објављена је публикација “Кибицфенстер“ чији су издавачи Завод за заштиту споменика културе у Панчеву и Народна библиотека Бела Црква. Дело је резултат вишемесечног истаживања више аутора: Гроздане Миленков, Игора Вокоуна и Димитрија Маринковића.

Бела Црква представља град са јединственим културним наслеђем, чувар је оригиналних примерака кибицфенстера, прозора који су преко фасаде истурени простор. Израз кибицфенстер потиче од немачке сложенице Kiebitz- што значи знатижељно посматрати, бацати поглед на нешто и fenster што значи прозор.

Кибицфенстери, приватни простори у оквиру јавног, препознају се као драгоцени део културног наслеђа а могу се узети као кључни елемент у креирању визуелног идентитета старог језгра Беле Цркве.

„Појава кибицфенстера у архитектури приватних објеката и репрезентативност фасадне архитектуре као израз класног и идеолошког статуса, везује се за процес технолошког напретка и културне еманципације становништва подунавског дела Војводине под аустријском и угарском влашћу.“

Сарадњом Народне библиотеке Бела Црква и Завода за заштиту споменика културе у Панчеву реализован је пројекат посвећен евидентирању и анализи ових аутентичних архитектонских елемената.

Представљање каталога као и предавања о овој теми одржана су у Градском музеју у Вршцу и Народној библиотеци у Белој Цркви.