Обавештавамо вас да је Банатска окућница у Долову утврђена за споменик културе Одлуком Владе Републике Србије бр.633-5089/2019 од 23.05.2019. године, Службени гласник бр.36, од 24.05.2019.

Линк до документа