Зграда у Улици Браће Јовановића 13

©Зоран Болдорац

Споменик културе саграђен је у другој половини 19. века као приземни објекат стамбене намене, са основом у облику латиничног слова "L". Дворишно крило је накнадно дозидано. Декоративна обрада уличне фасаде изведена је у стилу сецесије. Врата су асиметрично постављена на леву страну и уоквирена богатом пластиком која се протеже до кровног венца. Фасада има четири прозора који су груписани у паровима. Сва декоративна пластика, флорална и геометријска, индустријске је израде. Споменик културе поседује изузетне архитектонско-стилске вреднoсти као најизразитији пример сецесије у Панчеву и редак пример градитељског наслеђа са овим стилским карактеристикама на овом подручју.

Категорија: Непокретно културно добро
Врста: Споменик културе
Период настанка: Саграђена у другој половини XIX века
Место: Панчево
Општина/град: Панчево
Google мапе | Yandex мапе
Број у регистру Завода: 69
Датум уписа: 31.12.2004.
Број у централном регистру: СК 1750
Датум уписа: 11.5.2004.

Одлука Владе Републике Србије број 633-2659/97 од 22.07.1997. године

"Службени гласник Републике Србије" број 37 од 08.08.1997. године
Footer-sr