Зграда "Стара апотека"

©Зоран Болдорац

Категорија: Непокретно културно добро од великог значаја
Врста: Споменик културе
Период настанка: Подигнута половином 18. века. Ту је 1784. год. отворена прва вршачка апотека
Место: Вршац
Општина/град: Вршац
Google мапе | Yandex мапе
Број у регистру Завода: 26
Датум уписа: 12.8.1995.
Број у централном регистру: СК 1141
Датум уписа: 12.8.1995.

Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Новом Саду број 01-36/1-70 од 22.06.1970. године

"Службени лист Аутономне покрајине Војводине" број 28/91
Footer-sr