Воденица поточара у Кусићу

Категорија: Непокретно културно добро од великог значаја
Врста: Споменик културе
Период настанка: Сазидана пре 1912. год.
Место: Кусић
Општина/град: Бела Црква
Google мапе | Yandex мапе
Број у регистру Завода: 55
Датум уписа: 3.4.1999.
Број у централном регистру: СК 1459
Датум уписа: 30.12.1997.

Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе број 01-112/1-75 од 13.02.1975. године

"Службени лист Аутономне покрајине Војводине" број 28/91
Footer-sr