Владичански двор у Вршцу

©Зоран Болдорац

Категорија: Непокретно културно добро од изузетног значаја
Врста: Споменик културе
Период настанка: Изграђена 1750 и 1757. год. Иконостас из 1760-1770. год; разни покретни предмети из XVIII века; збирка портрета из XVIII и XIX века; збирка предмета примењених уметности и збирка рукописних и штампаних књига из XVIII века
Место: Вршац
Општина/град: Вршац
Google мапе | Yandex мапе
Број у регистру Завода: 5
Датум уписа: 31.12.1997.
Број у централном регистру: СК 1425
Датум уписа: 30.12.1997.

Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Новом Саду број 919/67 од 24.01.1968. године Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС број 1152/49 од 15.07.1949. године Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе АПВ број 161 од 06.03.1955. године

"Службени гласник Републике Србије" број 16/90
Footer-sr