Ватрогасни дом у Белој Цркви

©Зоран Болдорац

Категорија: Непокретно културно добро од великог значаја
Врста: Споменик културе
Период настанка: После 1738-39. године.
Место: Бела Црква
Општина/град: Бела Црква
Google мапе | Yandex мапе
Број у регистру Завода: 53
Датум уписа: 31.12.1997.
Број у централном регистру: СК 1467
Датум уписа: 30.12.1997.

Одлука Извршног већа Скупштине АПВ о утврђивању НКД од великог значаја број 633-7/91 од 12.12.1991. године

"Службени лист Аутономне покрајине Војводине" број 28/91
Footer-sr