Три бурета за вино

©Зоран Болдорац

Категорија: Непокретно културно добро
Врста: Споменик културе
Период настанка: Грађена око 1885. год.
Место: Вршац
Општина/град: Вршац
Google мапе | Yandex мапе
Број у регистру Завода: 84
Датум уписа: 31.12.1997.
Број у централном регистру: СК 1764
Датум уписа: 11.8.2004.

Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе број 02-662/2-76 од 28.12.1976. године

/
Footer-sr