СПЦ Благовести св. Богородице

©Зоран Болдорац

Категорија: Непокретно културно добро
Врста: Споменик културе
Период настанка: Саграђена 1803. год.
Место: Идвор
Општина/град: Ковачица
Google мапе | Yandex мапе
Број у регистру Завода: 96
Датум уписа: 31.12.1997.
Број у централном регистру: СК 1705
Датум уписа: 22.9.2004.

Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе број 02-305/2-88 од 18.07.1988. године

/
Footer-sr