Румунска православна црква Вазнесења Господњег

©Зоран Болдорац

Категорија: Непокретно културно добро од великог значаја
Врста: Споменик културе
Период настанка: XVIII и XIX век
Место: Гребенац
Општина/град: Бела Црква
Google мапе | Yandex мапе
Број у регистру Завода: 54
Датум уписа: 31.12.1997.
Број у централном регистру: СК 1446
Датум уписа: 30.12.1997.

Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Новом Саду број 01-158/6-75 од 09.04.1975. године Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Новом Саду (за иконостас и иконе)број 01-159/2-75 од 14.03.1975. године

"Службени лист Аутономне покрајине Војводине" број 28/91
Footer-sr